Hopp til hovedinnhold

Work-shop

Regionale work-shops våren 2019:

Hvordan jobber vi med digitalisering i vår kommune?

- Målgruppen for samlingene er folkevalgte, ledere og tillitsvalgte. 

- Det vil i samlingene settes av god tid til den enkelte kommunes eget utviklingsarbeid. 

Påmeldingsside med oversikt over tid og sted for de regionale work-shops og hvem som deltar, finner dere i PÅMELDINGLENKE

Forberedelse til regionale workshops
Videre informasjon kommer

Rammeprogram for regionale workshops høst 2019 - fra lunsj til lunsj samling

Rammeprogram er under utarbeidelse og blir lagt ut her fortløpende


Dagsskjema for work-shops, Vår 2019

Dag 1

Registrering fra kl. 10:00

Faglig program fra kl. 10.30 – 11.30

Lunsj kl. 11:30

Program avsluttes kl. 17:00

Felles middag kl. 19:00

Dag 2

Oppstart kl. 08:30

Avslutter med lunsj kl. 13:00 - 14:00

 (kan du legge inn navn på kommunene under hver av work-shoppene? Mer Hattfjelldal skal flyttes til Trondheim)

Vestlandet: Gloppen Hotell, Sandane                  11. – 12. mars

Nord-Norge: Scandic Ishavshotellet, Tromsø     14. – 15. mars

Sør-Norge: Clarion Air Hotel, Sola                       18. – 19. mars

Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim            21. -22. mars

Østlandet: Scandic Drammen Ambassadeur       25. – 26. mars

Regionale work-shops høsten 2018: 

Hva betyr det at framtida er digital i vår kommune?

Hvilke muligheter of utfordringer ser vi?

- Målgruppen for samlingene er folkevalgte, ledere og tillitsvalgte. 

- Det vil i samlingene settes av god tid til den enkelte kommunes eget utviklingsarbeid. 

Påmeldingsside med oversikt over tid og sted for de regionale work-shops og hvem som deltar, finner dere i PÅMELDINGLENKE

Forberedelse til regionale workshops
Hver enkelt kommune oppfordres til å se på kommunens digitaliseringsarbeid, hvilke erfaringer som er gjort så langt og forberede et 5-7 min. innlegg;

 • Hva er status for digitaliseringsarbeidet i kommunen? 
 • Hva er innbyggernes og næringslivets forventninger?
 • Suksesser og utfordringer- herunder organisering av arbeidet.

Til workshopen forutsettes det at deltakerne har gjort seg kjent med nettstedet www.komdigi.no som grunnlag for å bruke artikler og eksempler i utvikling av ny praksis i egen kommune.

Programmet til første work-shop i Drammen: LENKE TIL PROGRAM

Rammeprogram for regionale workshops høst 2018 - fra lunsj til lunsj samling

Velkommen – v/ KMD
Digitalisering - et paradigme skifte

 • Nasjonale prosjekter med relevans for kommuners arbeid med digitalisering.
 • Digitalisering, informasjonssikkerhet og tillit til databehandlingen.
 • Ledelse og partssamarbeid i digitale omstillingsprosesser
 • Hvordan utvikle en lærings- og innovasjonskultur?

Metodikk

 • Hvordan sjekke ut behov og sikre at prosjektene som det arbeides med er forankret i behov? Ulike verktøy blir introdusert (tjenestedesign, samskapnings metodikk, veikart for innovasjon)
 • Prosjekt- og porteføljestyring – prioritering, hva må henge sammen, hvordan bruke prosjektveiviseren til Difi?
 • Innføring og bruk av Veikart for innovasjon
 • Gevinstrealisering – hvordan sikrer vi at vi tar ut gevinstene?


Arbeid med egne case - Hva kan vi lære av egne digitaliserings prosjekter?

 • Presentasjon av digitaliseringsprosjekter med suksesshistorier og viktigste utfordring (forberedte innlegg, oppgave i forkant)
 • Tid for å arbeide med egne prosjekter
 • Erfaringsdeling på tvers av kommuner
 • Hvordan kan vi gjøre nytte av det vi nå har hørt i eget prosjekt?
 • Hvilke utviklingsoppgaver skal vi ta tak i lokalt nå? Mellomarbeidsoppgave før neste work-shop våren 2019.

Dagsskjema for work-shops, Høst 2018

Dag 1

Registrering fra kl 11:00

Lunsj kl 11:30

Program avsluttes kl 17:30

Felles middag kl 19:00

Dag 2

Oppstart kl 08:30

Avslutter med lunsj kl 13:00 - 14:00

 

Østlandet: Scandic Drammen Ambassadeur      mandag 8. - tirsdag 9.oktober

LENKE TIL PROGRAM

Nittedal

Nordre Follo (Oppegård og Ski)

Lier

Nordre Land

Hole

Gran

Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad)

Larvik

Vestlandet: Gloppen Hotell, Sandane                 mandag 22. - tirsdag 23.oktober

Gloppen 

Volda

Indre Sunnfjord (Jølster, Førde, Naustdal og Gaular)

Stryn

Luster

Sogndal (med Leikanger og Balestrand)

Eid (med Selje)

Askvol

Sør-Norge: Clarion Air Hotel, Sola                       mandag 5. - tirsdag 6. november

Fyresdal

Nye Lyngdal (Lyngdal og Audnedal)

Nye Lindesnes (Lindesnes, Marnardal og Mandal)

Time

Hjelmeland

Gjesdal

Sandnes 

Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim            torsdag 8. - fredag 9. november

Nye Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid)

Holtålen

Fosen (Bjugn, Ørland, Rissa, Leksvik, Roan, Åfjord og Osen)

Levanger

Os

Røros

Ringebu

Nord-Fron

Nord-Norge: Scandic Ishavshotellet, Tromsø       mandag 12. - tirsdag 13. november

Narvik (med Ballangen og Tysfjord)

Lyngen

Porsanger

Tromsø

Hattfjelldal

Bardu

Senja (Berg, Lenvik, Torsker og Tranøy)

Harstad