Hopp til hovedinnhold

Om prosjektet

Samarbeid om digital kompetanse

Avslutningskonferanse 21. november 2019 i Oslo
Sted: Clarion Hotel Bjørvika.
Tid: 10:00 - 15:00.

Om prosjektet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.

Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital».
Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester,
og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Informasjon om programmet “Samarbeid om digital kompetanse”

Oversikt over hvilke kommuner som er med i prosjektet

Hva tilbys?
Kommunene får tilbud om kunnskapsheving og erfaringsutveksling via nettside og ulike møteplasser. Nettsiden er www.komdigi.no, og her publiseres det nytt fagstoff, artikler og annen innhold publiseres fortløpende.

Regionale work-shops - Våren 2019

I mars 2019 vil det avholdes nye regionale work-shops. Informasjon og lenke til påmelding er: http://ks.event123.no/KSj/Digiworkshop19/hjem.cfmHer finner du også aktuelle datoer for de ulike regionale work-shopene, program og mer. Under siden "Work-shop" på komdigi.no publiseres det også informasjon knyttet til work-shop. 

Regionale work-shops - Høsten 2018

Det ble avholdt work-shops høsten 2018 for alle regionene. Hver kommune presenterte sitt arbeid med digitalisering, og disse presentasjonene er å finne under "Work-shop" på komdigi.no. 
 

Høst 2019 - Avslutningskonferanse (mer info. kommer)

 

Prosjektets styrings gruppe:

KMD                   Mari Jacobsen Mari.Jacobsen@kmd.dep.no
KMD                   Ina Kathrine Ruud Ina-Kathrine.Ruud@kmd.dep.no
KMD                   Alexander Wiken Alexander-Wiken.Lange@kmd.dep.no

KS                      Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
KS                      Eva Margrethe Kvalvaag emk@ks.no

LO - kommune   Nina Monsen Nina.Monsen@fagforbundet.no
LO - kommune   Torstein Amdal Torstein.Amdal@fagforbundet.no
Unio                   Liz Helgesen liz.helgesen@unio.no
YS kommune     Else Marie Brodshaug else.marie.brodshaug@delta.no
Akademikerne    Katrine Olsson katrine.olsson@tekna.no