Hopp til hovedinnhold

Om prosjektet

Samarbeid om digital kompetanse

Om prosjektet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.

Hensikten med prosjektet er å gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital».
Hvilke nye muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester,
og hvilke nye kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Informasjon om programmet “Samarbeid om digital kompetanse”

Oversikt over hvilke kommuner som er med i prosjektet

Hva tilbys?
Kommunene får tilbud om kunnskapsheving og erfaringsutveksling via nettside og ulike møteplasser.

Kunnskapsplattformen/nettsiden er www.komdigi.no
Nytt fagstoff, artikler og filmer legges ut fortløpende.

Regionale work-shops høsten 2018:

Deltakerkommunene får tilbud om å delta på regionale work-shop «Hva betyr det at fremtiden er digital i vår kommune?
Høstens fem regionale work-shops planlegges å vare fra lunsj til lunsj.

Pålmelding

Påmelding så snart som mulig, og senest innen 12.september. 

Informasjon om høstens workshops i samarbeidsprosjektet

Rammeplan regionale workshops høsten 2018 til påmeldingssiden


 

Østlandet: Scandic Drammen Ambassadeur      mandag 8. - tirsdag 9.oktober

Vestlandet: Gloppen Hotell, Sandane                 mandag 22. - tirsdag 23.oktober

Sør-Norge: Clarion Air Hotel, Sola                      mandag 5. - tirsdag 6. november

Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim           torsdag 8. - fredag 9. november

Nord-Norge: Scandic Ishavshotellet, Tromsø      mandag 12. - tirsdag 13. november

 

Oppstartskonferansen 5. Mars 2018: «Hva innebærer det at fremtiden er digital?» Lenke til program og streaming

 

Vår 2019 – Regionale work-shops

 

Høst 2019 - Avslutningskonferanse

Prosjektets styrings gruppe:

KMD                   Mari Jacobsen Mari.Jacobsen@kmd.dep.no
KMD                   Ina Kathrine Ruud Ina-Kathrine.Ruud@kmd.dep.no
KMD                   Sandro Moe Melgalvis Sandro-Moe.Melgalvis@kmd.dep.no

KS                      Bente Stenberg-Nilsen Bente.Stenberg-Nilsen@ks.no
KS                      Eva Margrethe Kvalvaag emk@ks.no

LO - kommune   Nina Monsen Nina.Monsen@fagforbundet.no
LO - kommune   Torstein Amdal Torstein.Amdal@fagforbundet.no
Unio                   Liz Helgesen liz.helgesen@unio.no
YS kommune     Else Marie Brodshaug else.marie.brodshaug@delta.no
Akademikerne    Katrine Olsson katrine.olsson@tekna.no