Hopp til hovedinnhold

Work-shop

Regionale work-shops høsten 2018:

Hva betyr det at framtida er digital i vår kommune?

- Målgruppen for samlingene er folkevalgte, ledere og tillitsvalgte. 
- Det vil i samlingene settes av god til tid til den enkelte kommunes eget utviklingsarbeid.

Påmelding

Påmelding så snart som mulig, og innen 12.september.

Påmeldingsside med oversikt over tid og sted for de regionale work-shops og hvem som deltar hvor finner dere nedenfor.

PÅMELDINGLENKE

Forberedelse til regionale workshops
Hver enkelt kommune oppfordres til å se på kommunens digitaliseringsarbeid, hvilke erfaringer som er gjort så langt og forberede et 5-7 min. innlegg;

 • Hva er status for digitaliseringsarbeidet i kommunen? 
 • Hva er innbyggernes og næringslivets forventninger?
 • Suksesser og utfordringer- herunder organisering av arbeidet.

Til workshopen forutsettes det at deltakerne har gjort seg kjent med nettstedet www.komdigi.no som grunnlag for å bruke artikler og eksempler i utvikling av ny praksis i egen kommune.

Rammeprogram for regionale workshops høst 2018 - fra lunsj til lunsj samling

Velkommen – v/ KMD
Digitalisering - et paradigme skifte

 • Nasjonale prosjekter med relevans for kommuners arbeid med digitalisering.
 • Digitalisering, informasjonssikkerhet og tillit til databehandlingen.
 • Ledelse og partssamarbeid i digitale omstillingsprosesser
 • Hvordan utvikle en lærings- og innovasjonskultur?

Metodikk

 • Hvordan sjekke ut behov og sikre at prosjektene som det arbeides med er forankret i behov? Ulike verktøy blir introdusert (tjenestedesign, samskapnings metodikk, veikart for innovasjon)
 • Prosjekt- og porteføljestyring – prioritering, hva må henge sammen, hvordan bruke prosjektveiviseren til Difi?
 • Innføring og bruk av Veikart for innovasjon
 • Gevinstrealisering – hvordan sikrer vi at vi tar ut gevinstene?


Arbeid med egne case - Hva kan vi lære av egne digitaliserings prosjekter?

 • Presentasjon av digitaliseringsprosjekter med suksesshistorier og viktigste utfordring (forberedte innlegg, oppgave i forkant)
 • Tid for å arbeide med egne prosjekter
 • Erfaringsdeling på tvers av kommuner
 • Hvordan kan vi gjøre nytte av det vi nå har hørt i eget prosjekt?
 • Hvilke utviklingsoppgaver skal vi ta tak i lokalt nå? Mellomarbeidsoppgave før neste work-shop våren 2019.

Dagsskjema for work-shops, Høst 2018

Dag 1

Registrering fra kl 11:00

Lunsj kl 11:30

Program avsluttes kl 17:30

Felles middag kl 19:00

Dag 2

Oppstart kl 08:30

Avslutter med lunsj kl 13:00 - 14:00

 

Østlandet: Scandic Drammen Ambassadeur      mandag 8. - tirsdag 9.oktober

Nittedal

Nordre Follo (Oppegård og Ski)

Lier

Nordre Land

Hole

Gran

Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad)

Larvik

Vestlandet: Gloppen Hotell, Sandane                 mandag 22. - tirsdag 23.oktober

Gloppen 

Volda

Indre Sunnfjord (Jølster, Førde, Naustdal og Gaular)

Stryn

Luster

Sogndal (med Leikanger og Balestrand)

Eid (med Selje)

Askvol

Sør-Norge: Clarion Air Hotel, Sola                       mandag 5. - tirsdag 6. november

Fyresdal

Nye Lyngdal (Lyngdal og Audnedal)

Nye Lindesnes (Lindesnes, Marnardal og Mandal)

Time

Hjelmeland

Gjesdal

Sandnes 

Trøndelag: Scandic Nidelven, Trondheim            torsdag 8. - fredag 9. november

Nye Namsos (Namsos, Fosnes, Namdalseid)

Holtålen

Fosen (Bjugn, Ørland, Rissa, Leksvik, Roan, Åfjord og Osen)

Levanger

Os

Røros

Ringebu

Nord-Fron

Nord-Norge: Scandic Ishavshotellet, Tromsø       mandag 12. - tirsdag 13. november

Narvik (med Ballangen og Tysfjord)

Lyngen

Porsanger

Tromsø

Hattfjelldal

Bardu

Senja (Berg, Lenvik, Torsker og Tranøy)

Harstad